Corona protocol


Wij willen als Sinterklaas groep zoveel mogelijk de regels van het RIVM volgen om zowel voor uzelf, de andere families, als voor ons de viering van het Sinterklaasfeest zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Indien binnen onze groep ziekte verschijnselen voorkomen zullen wij adequate maatregelen nemen. Wij trachten altijd zoveel mogelijk de afgesproken bezoeken door te laten gaan. Mocht dit door overmacht niet lukken dan zullen wij u hierover bijtijds informeren.

Algemeen
In verband met de huidige situatie rondom het Corona-virus hebben wij besloten om dit jaar te werken met één groep. Dit om altijd te kunnen garanderen dat de afspraak die wij met u gemaakt hebben kunnen nakomen als er binnen onze groep mensen uitvallen door ziekte of quarantaine. 

We moeten een voorbehoud maken indien de regels van het RIVM voor de regio Flevoland dusdanig zijn dat bezoek van de Sint of Pieten niet mogelijk is. Wij laten u dat zo spoedig mogelijk weten.

Sint en Pieten dragen tijdens het bezoek geen mondkapjes.

Het bezoek

Sinterklaas met Pieten of de Pieten groep kan bij u op bezoek komen als voldaan wordt aan de volgende regels:

Er mogen onder de aanwezigen geen mensen zijn met gezondheidsklachten. Wij kunnen helaas niet op bezoek komen als u verkouden bent, hoest, snottert of verhoging heeft. Bij twijfel aan de gezondheid kan Sint of Piet helaas niet komen voor de veiligheid van uzelf én die van andere families.

Er mogen zich onder de aanwezigen geen mensen zijn die de afgelopen tien dagen in contact zijn geweest met een besmet persoon.

Indien iemand van de aanwezigen binnen 14 dagen ziekteverschijnselen vertoont heeft u de verplichting ons te informeren zodat wij de klanten die we daarna bezocht hebben kunnen informeren. Uw privacy blijft hierbij gewaarborgd.

U kunt tot aan het bezoek annuleren zonder dat daar kosten aan verbonden zijn indien de situatie binnen uw familie gewijzigd is in relatie tot Corona.

Alle aanwezigen worden beschouwd als dat ze behoren tot hetzelfde huishouden.