Informatie bezoek

In het kort:

  • Wij zijn een traditionele groep met Zwarte Piet. Wij hebben geen roetveegpieten.
  • Korte positieve informatie aanleveren over de kinderen
  • Tekeningen opsturen met naam, datum en tijd bezoek en naam van het kind
  • Één kado per kind apart in een zak om uit te delen, duidelijk gelabeld
  • Gepast geld in een envelop

Over het bezoek van Sinterklaas hebben we voor u de volgende aandachtspunten vastgelegd.

Groepen

Onze groep bestaat op dit moment uit 9 mensen (familie en vrienden) waaronder ook een aantal Pieten in opleiding. Voor bedrijven en scholen hebben we een groot team beschikbaar, voor de huisbezoeken gaan we met twee teams op pad. Beide teams zijn gelijkwaardig en werken op precies dezelfde manier. Afhankelijk van de boekingen en de te rijden routes, plannen wij de bezoeken.

Zwarte Piet

Vanuit de media wordt veel aandacht besteed aan de rol van Zwarte Piet. Als groep zijn wij van mening dat Zwarte Piet bij het feest hoort, dat hij zwart is geworden door de schoorsteen, niets te maken heeft met racisme, een grote kindervriend en een zeer gewaardeerde medewerker van Sinterklaas is. Daarom zijn onze Zwarte Pieten ook altijd donker bruin zonder oorbellen en dikke lippen. Zij praten normaal algemeen beschaafd nederlands zonder accent. Als u niet kunt instemmen met onze visie, dan bent u vrij een andere groep te kiezen die wel rekening houdt met uw wensen. Tijdens ons bezoek gaan wij over dit onderwerp niet in discussie.

Kinderen kunnen als Piet in alle kleuren voor de Sint verschijnen en worden vriendelijk toegesproken als Piet.

Indien er naar onze mening op straat een onveilige situatie ontstaat wanneer wij bij u op bezoek willen komen dan zullen wij contact met u opnemen om te kijken hoe we het bezoek toch doorgang kunnen laten vinden. Wanneer er tijdens het huisbezoek naar ons idee een onveilige situatie gaat ontstaan behouden wij ons het recht om het bezoek af te breken en waardig te vertrekken.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van het Sint en Pieten Gilde

Vooraf aan het bezoek

U kunt per kind korte informatie aanleveren die Sinterklaas kan gebruiken voor het gesprekje.  Denk hier aan hobby, resultaten op school, een leuke gebeurtenis. Sinterklaas is positief ingesteld en is niet de aangewezen persoon om de kinderen de les te lezen.  Wij brengen altijd positief nieuws.

Uw bijdrage kunt u aanleveren via het contactformulier.

De informatie schrijft Sinterklaas in het grote boek. Daarin is altijd plaats voor een leuke tekening. Vooraf aan het bezoek kunt u de kinderen een tekening laten maken die bij het bezoek aan Sinterklaas wordt gegeven.  Tekeningen vanuit de schoen kunt u eventueel opsturen aan het adres dat in de bevestigingsmail staat onder vermelding van uw naam, datum en tijd van het bezoek en naam van het kind. Tijdens het bezoek kan de tekening door Sinterklaas worden getoond.

Wij gebruiken gewoon strooigoed dat normaal in de winkel te koop is. Desondanks kan het voorkomen dat uw kind dit niet mag hebben. Graag weten wij dat van tevoren, U kunt dit opgeven op het contactformulier. Kunt U in dat geval zorgen voor een traktatie die uw kind wel mag hebben? De Pieten zorgen dan dat dit in goede banen wordt geleid.

Bij binnenkomst van Sint

Aankomst van Sint kan 5 minuten afwijken van de afgesproken tijd. Zorg dat u op tijd gaat zingen of een cd opzet. Sint en Pieten zijn gek op zingende kinderen.

De bezoektijd is 20 minuten en de tijd gaat in als Piet op het raam bonkt.

Er zijn altijd twee Pieten mee met de Sint, maar Sint kan ervoor kiezen om meer Pieten mee te nemen. Dit verhoogt de feestvreugde, maar brengt geen extra kosten met zich mee.

Als u wilt kunt u één cadeau per kind in een zak apart in de garage of voor de deur klaar zetten zodat Sint dit kan uitdelen. U kunt de locatie van de zak  doorgegeven via het contactformulier zodat de Pieten deze mee naar binnen kunnen nemen. Wilt u de cadeaus duidelijk voorzien van een naam. De overige cadeaus kunnen bij kleine hoeveelheden mee naar binnen worden genomen (Let op, de tijd is dan ingegaan) of kunt u tijdens het bezoek in de gang klaarzetten. De Pieten kunnen deze dan aan het eind van het bezoek binnenbrengen.

Wilt u ervoor zorgen dat er voor de Sint een hoge stoel klaar staat. Sint is wat te oud voor de bank of fauteuil. De Pieten regelen bij u thuis wel waar ze gaan zitten.

Tijdens het bezoek

Sint verdeelt de tijd over de aanwezige kinderen. Volwassenen worden vriendelijk toegesproken en hoeven niet op schoot bij Sint of Pieten.

Sint en Pieten drinken tijdens het bezoek niets. Aangeboden drankjes worden vriendelijk afgeslagen.

Sint en Pieten zijn op de hoogte van het verhaal van het Sinterklaasjournaal. Sint zal de verschijning van andere vormen van Zwarte Piet verklaren met de mededeling dat deze nog niet genoeg door de schoorsteen zijn geweest en dat hij voor deze speciale avond een aantal heel ervaren Pieten heeft meegenomen.

Het bezoek bestaat ongeveer uit de volgende onderdelen:

  • Vriendelijk toespreken van de kinderen (op basis van de aangeleverde informatie)
  • Er wordt een lied gezongen
  • De cadeaus worden aan de kinderen uitgedeeld
  • Sint informeert of alles naar wens is
  • Sint en Pieten nemen afscheid

In het kader van de privacy wetgeving geven wij toestemming om zoveel foto’s van Sint en Piet te maken als u wilt en deze mag u vrij verspreiden. Houd hierbij rekening met de voorwaarden van de sociale media.

Sint komt voor de gezelligheid, indien hier naar het idee van de Sint niet aan wordt voldaan kan het bezoek worden afgebroken. De bijdrage blijft van kracht.

Bij het vertrek

Sint zal zich nog even met de kinderen bezig houden. Ondertussen kunt u de envelop met gepast geld afgeven aan één van de Pieten. Zij hebben geen wisselgeld of pinapparaat bij zich.

Bij vertrek sluit Piet de deur. Eventueel als de situatie zich daar voor leent zwaaien we nog een keer. Daarna vertrekken Sint en Pieten.

Na het bezoek

Wij zouden het leuk vinden als we een reactie op deze website of facebook van u mogen ontvangen over het bezoek. We houden natuurlijk van complimenten, maar ook uw kritische noot mag u hier kwijt. Zo kunnen wij ons steeds verder verbeteren.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en zien u graag een volgend jaar terug.